Estança Blava (0-1 anys)

 LACTANTS

L’estança de lactants, situada al primer pis, pot acollir fins a 7 infants a partir de les 16 setmanes. Aquest espai disposa d’una sortida directa al pati del pis de dalt i a la sala.

Aquesta estança consta d’un dormitori obert on cada infant té el seu bressol. Tenir el dormitori obert facilita que els infants, quan es desperten, sentin la veu de la seva educadora i persona referent a l’escola, fet que ajuda a tranquilitzar-los. A més, un cop aquests ja es posen drets, els dóna l’opció no només de sentir-la sinó també de veure-la.

El dia a dia en aquesta estança, és molt relaxat i són els infants els que marquen el ritme tant de descans com d’alimentació.