L’ACOLLIDA

Entenem per acollida l’arribada diària de l’infant a l’escola i considerem que és un moment de gran influència en l’estat de la criatura durant la resta del dia.

Cada infant i família ho viu d’una manera diferent i, per aquest motiu,  entenem que aquesta estona s’ha de cuidar amb especial atenció, mostrant el màxim d’individualitat possible.

Creiem que és important tenir cura dels espais i de l’ambient per a crear un clima agradable i de confiança i, per aquest motiu, considerem important que tots els espais estiguin “a punt” per posar-se a jugar.