EL JOC

Sembla estrany que, quan parlem del joc, comencem per la importància de les cures. Per nosaltres, un infant amb totes les seves necessitats reals ateses, se sentirà bé i el seu joc estarà basat en una activitat molt més autònoma.

L’infant passa el dia jugant; perquè això succeeixi i estigui a gust entenem que hi ha d’haver moments en què estigui amb l’adult. Serà en aquests moments individuals amb l’adult on trobarà l’estabilitat emocional que el permetrà jugar. Ha de sentir-se estimat, que se’l té en consideració, que l’adult s’interessa per la seva persona, que el té present.

Entenem que l’infant, per jugar autònomament, necessita un adult que el miri, que estigui atent i que mostri interès per les seves descobertes.

A l’ebm treballem per espais dins de la mateixa estança. Als grups d’u a dos anys hi predominen les propostes de joc motriu i a les de 2 a 3 anys les de joc simbòlic. Les propostes que s’ofereixen estan planificades des de l’inici de curs però varien en funció del grup d’infants.

Per nosaltres és important que el material sigui  natural, obert quant a l’ús i que estigui presentat de manera atractiva, que convidi a jugar.