L’ESTONA DE DORMIR

El son infantil és aquell període diürn o nocturn durant el qual els infants descansen, assimilen i organitzen allò que han vist i après. Compleix una funció reparadora i reguladora de l’organisme i és essencial pel control de diversos processos corporals (energia, temperatura…)

El temps de descans varia d’acord amb l’edat i  les necessitats de cada nen/a. El primer any de vida, l’infant ja té una manera pròpia de dormir i despertar-se, molt lligada als cicles d’alimentació. A l’escola bressol El Torrent organitzem el temps i l’espai per generar un ambient propici, perquè l’infant  adquireixi uns hàbits de son saludables, respectant els ritmes propis i mostrant-li una tranquil·litat emocional que l’ajudi a sentir-se bé.

Paper de l’educadora

  • Crear un clima tranquil i agradable, reduint la intensitat de llum i de so.
  • Estar atenta a les necessitats de son dels infants.
  • Respectar el ritme i temps de cada infant, deixant fer, facilitant que faci sol allò que pot fer i ajustant la seva intervenció a les necessitats individuals.
  • Ser proper a l’infant, acompanyant-lo amb afecte, cantant, acaronant si ho necessita,… (sobretot durant el primer trimestre)
  • Disponible quan l’infant es desperta, valorant si ja es pot llevar o necessita una estona més de descans.
  • Col·locar jocs tranquils perquè hi vagin a jugar els infants ja desperts.