ESPAIS COMPARTITS. COORDINACIÓ AMB P3

PROJECTE ESPAIS COMPARTITS

Proposta de treball compartida  entre l’EBM i EF El Torrent i l’IE Turó de Roquetes 

L’EBM i EF El Torrent i l’Institut Escola Turó de Roquetes, com a escoles situades a un mateix indret, ja fa uns cursos que van veure la necessitat d’iniciar algunes accions en comú que permetessin donar una certa continuïtat als dos cicles d’Educació infantil.

Partint d’aquesta necessitat i experiència, el curs 2017-18 es va realitzar un assessorament que va permetre una millor coordinació entre els dos cicles d’educació infantil, dividits en dos centres de titularitat i organització diferents, però situats en un mateix àmbit espacial.

Fruit d’aquesta activitat de formació conjunta va sorgir aquest projecte que pretén dissenyar, portar a la pràctica i avaluar conjuntament un espai compartit de coordinació.

Després de diverses sessions es va consensuar que el projecte es materialitzaria en la proposta dels patis compartits. 

La proposta permet que els infants que havien anat prèviament a l’EBM puguin retrobar-se amb espais i persones ja conegudes, i al mateix temps és possible que els infants de l’EBM puguin conèixer un espai on, en alguns casos, continuaran la seva escolarització.  

JUSTIFICACIÓ

Al temps que la divisió en dos centres dels dos cicles de l’educació infantil dificulta la continuïtat de l’etapa, la situació espacial tan propera representa un repte i una oportunitat d’apropament que, aprofitant l’experiència anterior de relació, volem que ens permeti crear una línia pedagògica comuna entre els dos centres.

Després d’aquests cursos de tempteig de l’experiència de compartir ocasionalment espais i activitats, i aprofitant l’assessorament facilitat, creiem que és un bon moment per fer un pas més per estructurar una mica millor la iniciativa i, a la vegada, poder fer-la créixer i compartir-la.

OBJECTIUS

REFERITS A LES EDUCADORES / MESTRES / ESCOLA 

 • Conèixer-nos i respectar-nos entre les mestres i educadores d’ambdós centres.
 • Concebre alguns espais de les dues escoles com un espai únic.
 • Consensuar el tipus d’intervenció i els missatges que es donen als infants (presencia educativa, límits…) .
 • Observar i prendre consciència sobre la intencionalitat de les accions i els processos cognitius implícits dels infants que participen a l’activitat.
 • Compartir maneres de fer, inquietuds, propostes… entre els/les diferents professionals dels dos centres.
 • Conèixer millor el plantejament educatiu dels dos centres i tractar d’apropar  posicions.
 • Anar creant una línia pedagògica comuna entre les dues escoles.
 • Afavorir l’autonomia, la presa de decisions i d’elecció de joc i acció, per part de tots els infants, en funció de les seves necessitats i del seu interès .
 • Facilitar el canvi d’escola i de cicle.

REFERITS ALS INFANTS

 • Familiaritzar-se amb diferents espais de les dues escoles.
 • Explorar les pròpies possibilitats d’acció i joc.
 • Observar les diferents maneres de fer d’infants d’edats iguals i diferents.
 • Compartir el desenvolupament i l’aprenentatge de tots els infants.
 • Assolir l’autonomia, la presa de decisions i d’elecció de joc i acció, en funció de les seves necessitats i del seu interès.  

REFERITS A LES FAMÍLIES 

 • Informar a les famílies sobre la proposta conjunta per tal de fer-les partícips 
 • Donar a conèixer a les famílies la coordinació entre l’EBM El torrent l’E-I Turó de les Roquetes, transmetent les propostes i que fem conjuntament.   
 • Fer més fàcil el canvi de centre a les famílies

ORGANITZACIÓ

TEMPS

 

El projecte, el curs 2019-2020, es planteja iniciar-lo a mitjans de novembre.

Considerem que iniciar-lo abans és precipitat perquè els infants d’un i altre centre ens trobem en període de familiarització.  

Ens plantegem iniciar l’experiència obrint els espais un dia a la setmana: dimarts de 10,30h a 11h. Més endavant, i segons acordem a les trobades de seguiment i coordinació, cap al mes de gener es plantejarà la possibilitat d’obrir els espais un segon dia en la mateixa franja horària.

Establim el següent horari i calendari:  

 • de 10:30h a 11h: els infants juguen al pati ( un grup de P3 i un grup de grans) i els altres dos grups juguen a l’estança i la Sala amb les portes obertes.
 • en acabar i abans de marxar, es van recollint els espais i s’acaba d’endreçar per persones d’ambdós centres.

La següent setmana es canvien els espais. 

PROPOSTES

Es tracta d’obrir les portes dels respectius patis de les dues escoles per oferir propostes variades de joc per als infants d’un grup de P3 de l’escola, juntament amb infants d’un grup de 2-3 de la bressol, amb la participació de les mestres i educadores corresponents dels dos centres. Així com obrir els espais d’una estança de grans de l’EBM i la Sala, per tal de poder compartir experiències a l’interior.

ESPAI EXTERIOR

La proposta acordada en comú per aquest primer curs consisteix en compartir l’oferta permanent dels patis:

Escola bressol:

 • Gronxadors, politja i rocòdrom,
 • Cuineta i minimón d’animals,
 • Sorral amb pales i cubells, 
 • Bicicletes i carretons o cotxes i grues petites 
 • Construccions de fusta o plàstic, tubs amb boles…
 • Chill-out

Parvulari:

 • Mòdul fix
 • Sorral amb pales i galledes
 • Circuit 
 • Motos
 • Pissarra

ESPAI INTERIOR

Als espais interiors s’oferirà el material habitual que es troba a les estances i a la Sala.

Escola bressol:

 • Estances: Espai simbòlic, de moviment, construccions, inespecífic i experimentació
 • Sala: material de moviment, Espai de llum i foscor, material inespecífic o simbòlic a l’interior de la caseta i un espai de relaxació.

AGRUPAMENTS

A cada sessió participaran :

 • els nenes i les nenes de les dues estances de grans de l’escola bressol: 38 infants
 • els nens i les nenes de les dues classes de P3 del parvulari: màxim de 44 infants.

Per tant, a cada sessió hi haurà 82 nens i nenes.

ESPAI

S’utilitzaran els dos patis de baix de les dues escoles, tot obrint la porta per poder passar d’un a l’altre per l’escala que els comunica. Igualment, es disposarà d’una estança del grup de grans i la Sala amb la porta oberta que comunica aquests dos espais.

MATERIALS

Pati de bressol:

 • Pes – politja
 • Escalada – Rocòdrom
 • Lliscar – tobogan, rampa de barrots i rampa llisa, 
 • Pujada i baixada – escales, 
 • Salt – tarima
 • Balanceig –  gronxadors
 • Equilibri – troncs, caixes, fustes…  
 • Cercles i cordes 
 • Joc Simbòlic- cuineta, taula amb bancs i estris propis de la cuina–
 • Galledes i pales
 • Bicicletes
 • Pneumàtics, tant per enfilar-se, com per fer-los rodar
 • Caseta per amagar-se
 • Coixins i matalàs pel chill-out

Pati de parvulari: 

 • Casa de fusta
 • Tobogan petit i construcció gran amb tobogan
 • Sorral amb estris propis 
 • Motos
 • Pissarra amb guixos de colors

RECURSOS HUMANS

Enguany la proposta  s’iniciarà els dimarts, però el dia de realització d’un curs a un altre pot variar en tant que s’ha de valorar el personal disponible en aquell moment i prioritzar que les tutores dels grups i/o la TEI estiguin disponibles en aquella franja horària, i això tendeix a modificar-se d’un any a un  altre. 

El personal necessari és el següent: 

-Al pati de l’escola bressol : 2 educadores  

-Al pati del parvulari: 2 educadores 

-A l’estança i a la Sala de l’EBM : 3 educadores

En total 7 educadores que estaran distribuïdes entre els 4 espais. En aquests espais hi ha educadores de cada centre.